Ngày của mình...

By Chiều Tím47c6cee6_nen21-1-1.jpg picture by hamy1967

hoa1ku0copy.jpg picture by hamy1967

More...

Lính mới

By Chiều Tím

Lính mới ra mắt các anh chị và các bạn. Mong được chỉ giáo! Xin cảm ơn.

More...

Chúc mừng bạn!

By Chiều Tím

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...